Vårmöte 2019

Vårmötet är den 17:e april klockan 17:30 i sal C4.

Introduktion

Hej D-student! Här kommer information om sektionens vårmöte att samlas. Observera att mycket information kommer tilläggas i de kommande veckorna, så denna sida kommer att uppdateras kontinuerligt.

Ett sektionsmöte är sektionens högst beslutande organ. Lett av sektionens styrelse beslutar sektionsmöten om sektionens budgetering, framtida arbetssätt, stadgar, reglemente, med mera. Du som medlem i sektionen kan alltså påverka dess framtid otroligt mycket. För mer information om hur ett sektionsmöte fungerar finns en beskrivning av relevanta termer och processer på d-sektionen.se/sektionsmote.

Glöm inte att du är mer än välkommen till att motkandidera till någon av de poster som ska väljas in på mötet. Att motkandidera innebär att man, på mötet, kan nominera sig själv (eller en annan!) till någon av posterna, utan att tidigare ha blivit nominerad av t.ex. valberedningen (de nomineringar som visas längre ner på den här sidan). Du kan även motkandidera genom att skicka ett mail till sekreterare@d-sektionen.se där du skriver lite kort om dig själv samt vilken post du vill motkandidera till.

Glöm inte att anmäla dig längst ner på sidan för att bli garanterad mat och dryck på mötet!

Protokoll

Protokoll D-sektionens vårmöte 2019

Föredragningslista

Nomineringar

Valberedningen har nominerat följande:

 • Näringslivsansvarig: Jakob Sjöqvist
 • Studienämndsordförande U: Viktor Wahlberg
 • Studienämndsordförande Masternivår: Emil Luusua
 • Intendent: Kasper Landgren
 • Webb/infochef: Johan Runestam
 • Aktivitetshanterare: Christian Arancibia
 • Pubutskottets ordförande: Dennis Berntsson
 • Art Director: Maya Fogelberg
 • Marknadsföringsutskottets ordförande: Vakant
 • Studienämndsordförande IP: Vakant
 • Studienämndsordförande ​D: Vakant
 • Studienämndsordförande IT: Vakant
 • Revisorer: Vakant
 • Alumniutskottets ordförande: Vakant
 • Aktivitetsutskottets kassör: Vakant

Styrelsen har nominerat följande:

 • Sektionskassör: Dag Jönsson
 • Utbildningsutskottets ordförande: Kimberley Andersson
 • Valberedningens ordförande: Lovisa Stålebrink
 • Revisorer: Tove Svensson och Johanna Frank

Motkandideringar

 • Studienämndsordförande D: Casper Jensen
 • Valberedningens ordförande: Otto Heino
 • Alumniutskottets ordförande: Robin Boregrim

Dokument

Inkomna dokument

Styrelsen 17/18

Budgetar

Förslag på reglemente

Motioner och propositioner

Motioner

Anmälan

Anmäl dig senast fredagen 12 april för att bli garanterad mat.

Du måste vara inloggad för att kunna fylla i formuläret.