Vintermöte 2021

Zoom-länken till mötet finns på medlem.d-sektionen.se/vote. Här går ni även med i röstlängden och röstar.

Vintermötet kommer hållas den 31 januari 2021 klockan 13:15Zoom.

Hej kära D-student! Här kommer information om sektionens vintermöte att samlas. Ett sektionsmöte är sektionens högst beslutande organ, och det är sektionsmöten som beslutar om till exempel sektionens budgetering, framtida arbetssätt, stadgar, reglemente, med mera. För mer information om hur ett sektionsmöte fungerar finns en beskrivning av relevanta termer och processer på d-sektionen.se/sektionsmote.

Observera att mycket information kommer läggas till under de kommande veckorna, så denna sida kommer att uppdateras kontinuerligt.

Distansmöte på grund av covid-19

På grund av regeringens beslut om att förbjuda sammankomster med fler än 8 deltagare kommer deltagandet på vintermötet att ske över Zoom. För att mötet ska flyta på smidigt så har vi en guide, där vi beskriver hur omröstning, talarlista och mötet i sin helhet kommer fungera på distans.

Distansmöte Datateknologsektionen – Guide

Att motkandidera

Glöm inte att du är mer än välkommen till att motkandidera till någon av de poster som ska väljas in på mötet. Att motkandidera innebär att man, på mötet, kan nominera sig själv eller en annan till någon av posterna, utan att tidigare ha blivit nominerad av t.ex. valberedningen. Du kan även motkandidera genom att skicka ett mail till sekreterare@d-sektionen.se där du skriver lite kort om dig själv samt vilken post du vill motkandidera till.

Protokoll

Protokoll Vintermöte 2021

Föredragningslista

Slutgiltig föredragningslista
På mötet lades Proposition angående förändring av AD-rollen till som punkt 7.2. Detta betyder att tidigare punkter 7.2 och 7.3 konsekvensjusteras till punkt 7.3 respektive punkt 7.4.

Nomineringar

Valberedningen har nominerat följande kandidater:

Sektionsordförande: Otto Heino
Sektionskassör: Michelle Krejci
Vice ordförande: Richard Johansson
Sekreterare: Max Mogren
Utbildningsutskottets ordförande: Danijel Grujicic
Arbetsmiljöombud: Arvid Westerlund
Styrelseledamot: Linnéa Ivansson
Styrelseledamot: Elin Frankell
Styrelseledamot: Angelica Ferlin
Aktivitetshanterare: Erik Halvarsson
Festeriets ordförande: Tamara Jurić
Festeriets kassör: Emma Wahlund 
Arbetsmarknadsgruppens projektledare: Sophie Ryrberg
Arbetsmarknadsgruppens kassör: Emily Fredriksson
Damföreningens ordförande: Joline Hellström

Damföreningens kassör: Vakant
Aktivitetsutskottets kassör: Vakant

Motkandideringar

Festeriets kassör: Fredrik Martinsson
Styrelseledamot: Sean Zhong
Aktivitetsutskottets kassör: Viktor Norgren

Presentation vid personval

Då du kandiderar till en post ska du under mötet presentera dig för mötet genom att berätta lite om dig själv och svara på eventuella frågor. För att ge en bild av vad presentationen innebär har styrelsen tagit fram några punkter över vad du skulle kunna berätta om:

  • Vem du är
  • Eventuella tidigare erfarenheter/engagemang utanför LiU
  • Eventuella tidigare erfarenheter/engagemang på LiU
  • Varför du söker en post
  • Vad du skulle vilja göra med utskottet/posten

Dessa är endast förslag, och du är självklart fri att välja helt egna punkter att ta upp. De listade punkterna kommer finnas synliga på en duk under tiden du är uppe och presenterar.

Dokument

Inkomna dokument

Inga dokument inkomna ännu.

Motioner och propositioner

Andra läsning av stadgeändringar

Vid andra läsningen av stadgeändringen kan det vid förra mötet antagna stadgeändringsförslaget endast bifallas eller avslås.

Motioner

Propositioner