Vintermöte 2022

Vintermötet kommer hållas den 31 januari 2022 klockan 17:15Zoom.

Hej kära D-student! Här kommer information om sektionens vintermöte att samlas. Ett sektionsmöte är sektionens högst beslutande organ, och det är sektionsmöten som beslutar om till exempel sektionens budgetering, framtida arbetssätt, stadgar, reglemente, med mera. För mer information om hur ett sektionsmöte fungerar finns en beskrivning av relevanta termer och processer på d-sektionen.se/sektionsmote.

Observera att mycket information kommer läggas till under de kommande veckorna, så denna sida kommer att uppdateras kontinuerligt.

Distansmöte på grund av covid-19

På grund av Styrelsens planering utifrån de nuvarande restriktioner kommer deltagande på sektionsmötet att ske över Zoom. För att mötet ska flyta på smidigt så har vi en guide, där vi beskriver hur omröstning, talarlista och mötet i sin helhet kommer fungera på distans. 

Distansmöte Datateknologsektionen – Guide

Protokoll

Protokoll Vintermöte 2022

Föredragningslista

Slutgiltig föredragningslista

Nomineringar

Valberedningen har nominerat

 • Eventutskottets ordförande: Erik Halvarsson
 • Vice Ordförande: Robin Boregrim
 • Sekreterare: Helena Girmai
 • Styrelseledamot: Gunnar Samuelsson
 • Festeriets ordförande: Junia Mannervik
 • Festeriets kassör: Filip Nygren
 • Sektionsordförande: Vakant
 • Sektionskassör: Vakant
 • Utbildningsutskottets ordförande: Vakant
 • Arbetsmiljöombud: Vakant
 • Styrelseledamot: Vakant
 • Damföreningens ordförande: Vakant
 • Damföreningens kassör: Vakant

Motkandideringar

 • Sektionsordförande: Emma Cecilia Wahlund
 • Vice Ordförande: Alice Bramstedt
 • Sektionskassör: Michelle Krejci
 • Sektionskassör: Dag Jönsson
 • Utbildningsutskottets ordförande: Emma Siklosi
 • Styrelseledamot: Shamil Limbasiya
 • Damföreningens ordförande: Jorunn Jóhannesdóttir
 • Damföreningens kassör: Emelie Wedholm

Att motkandidera

Glöm inte att du är mer än välkommen till att motkandidera till någon av de poster som ska väljas in på mötet. Att motkandidera innebär att man, på mötet, kan nominera sig själv eller en annan till någon av posterna, utan att tidigare ha blivit nominerad av t.ex. valberedningen. Du kan även motkandidera genom att skicka ett mail till sekreterare@d-sektionen.se där du skriver lite kort om dig själv samt vilken post du vill motkandidera till.

Presentation vid personval

Då du kandiderar till en post ska du under mötet presentera dig för mötet genom att berätta lite om dig själv och svara på eventuella frågor. För att ge en bild av vad presentationen innebär har styrelsen tagit fram några punkter över vad du skulle kunna berätta om:

 • Vem du är
 • Eventuella tidigare erfarenheter/engagemang utanför LiU
 • Eventuella tidigare erfarenheter/engagemang på LiU
 • Varför du söker en post
 • Vad du skulle vilja göra med utskottet/posten

Dessa är endast förslag, och du är självklart fri att välja helt egna punkter att ta upp. De listade punkterna kommer finnas synliga på en duk under tiden du är uppe och presenterar.

Dokument

Inkomna dokument

Budgetrevidering

Motioner och propositioner

Inga inkomna motioner eller propositioner ännu.