Vintermöte 2018

Vintermötet är den 29:e januari klockan 17:30 i sal C2.

Introduktion

Hej igen D-student! Här kommer information om sektionens vintermöte att samlas. Observera att mycket information kommer tilläggas i de kommande veckorna, så denna sida kommer att uppdateras kontinuerligt.

Ett sektionsmöte är sektionens högst beslutande organ. Lett av sektionens styrelse beslutar sektionsmöten om sektionens budgetering, framtida arbetssätt, stadgar, reglemente, med mer. Du som medlem i sektionen kan alltså påverka dess framtid otroligt mycket.

Glöm inte att du är mer än välkommen till att motkandidera till någon av de poster som ska väljas in på mötet. Att motkandidera innebär att man, på mötet, kan nominera sig själv (eller en annan!) till någon av posterna, utan att tidigare ha blivit nominerad av t.ex. valberedningen (de nomineringar som visas längre ner på den här sidan). Du kan även motkandidera genom att skicka ett mail till info@d-sektionen.se där du skriver lite kort om dig själv samt vilken post du vill motkandidera till.

Glöm inte att anmäla dig längst ner på sidan för att bli garanterad mat och dryck på mötet!

Protokoll

Efter sektionsmötet har skett kommer protokollet att laddas upp här.

Föredragningslista

Föredragningslista för D-sektionens vintermöte 2018 finns här.

Nomineringar

Valberedningen har nominerat följande:

  • Sektionsordförande: Vakant
  • Sektionskassör: Tobias Wang
  • Chief D-Group: Payam Tavakoli
  • Kassör D-Group: Yen Dinh
  • PrimaDonna: Elise Lång
  • Kassör Donna: Sophie Ryrberg

Motkandideringar

  • Chief D-Group: Ebba Lindström
  • PrimaDonna: Erica Christensen Weistrand

Dokument

Inkomna dokument

Donna 16/17

LINK 16/17

Motioner och propositioner

Propositioner

Motioner

Anmälan

Anmälan är nu stängd.