Webb-/infoutskottet

Webb-/infoutskottets uppgifter innefattar att se till att sektionens hemsida fungerar och att informationen som finns på den är uppdaterad och korrekt. Utskottet har även ansvar för sektionens infomail, julkalender, fotografering av sektionen samt sidan som sektionen vissa år har haft i LinTeks tidning LiTHanian. Vid frågor om vad utskottet gör eller om du vill vara med, kontakta info@d-sektionen.se.

Denna hemsida är byggd med WordPress med grundläggande funktionalitet framtagen under 2014 och den började användas som primär hemsida för sektionen i slutet av mars 2015.

Finns det funktionalitet du saknar på hemsidan, om det är någonting som inte fungerar som det ska eller om du har frågor om hemsidan, kontakta webbmaster.


Jesper Wrang (webbmaster)
webmaster@d-sektionen.se