Webb-/infoutskottet

Webb-/infoutskottets uppgifter innefattar att se till att sektionens hemsida fungerar och att informationen som finns på den är uppdaterad och korrekt. Utskottet har även ansvar för sektionens infomail, julkalender, fotografering av sektionen samt sidan som sektionen vissa år har haft i LinTeks tidning LiTHanian.

Denna hemsida är byggd med WordPress med grundläggande funktionalitet framtagen under 2014 och den började användas som primär hemsida för sektionen i slutet av mars 2015.

Utskottet styrs av sektionens infochef som du kan kontakta om du har funderingar över hemsidans innehåll eller utskottets verksamhet.
Om det är någon funktionalitet som du tycker saknas eller något som inte fungerar som det ska kan du ta kontakt med vår webmaster.

Emil Nilsson (infochef)
info@d-sektionen.se

Angus Lothian (webmaster)
webmaster@d-sektionen.se