Webb-/infoutskottet

Webb-/infoutskottets uppgifter innefattar att se till att sektionens hemsida fungerar och att informationen som finns på den är uppdaterad och korrekt. Utskottet har även ansvar för sektionens infomail, julkalender, fotografering av sektionen samt sidan som sektionen vissa år har haft i LinTeks tidning LiTHanian.

Utskottet styrs av sektionens infochef som du kan kontakta om du har funderingar gällande utskottets verksamhet, samt innehållet på hemsidan eller i våra sociala medier. Om du har frågor gällande webb kan du kontakta sektionens webbansvarig.

Utskottet är uppdelat i två grupper som hanterar info respektive webb.

Infogruppen

Infogruppen är ansvarig för att marknadsföra och informera kring sektionens verksamhet mot medlemmarna. Varje vecka skickas ett infomail ut med information om närliggande evenemang och händelser. Gruppen skapar och hanterar också innehåll till sektionens sociala medier (Facebook, Instagram), sektionens årliga julkalender, och håller i sektionsfotograferingen.

Om du har frågor om gruppen, eller tankar och idéer kring sektionens info, kontakta infochefen.

Johan Runestam (Infochef 19/20)
info@d-sektionen.se

Webbgruppen

Webbgruppen är ansvarig för funktionaliteten på sektionens hemsida och dess tjänster. Förutom att se till att nuvarande system är i drift arbetar gruppen också med utveckling av ny funktionalitet som ämnar gagna medlemmarna och sektionens verksamhet i stort.

Hemsidan är byggd med WordPress med grundläggande funktionalitet framtagen under 2014 och den började användas som primär hemsida för sektionen i slutet av mars 2015.

Om det är någon funktionalitet som du tycker saknas eller något som inte fungerar som det ska, eller om du har frågor om gruppen, kontakta webbansvarig.

Emil Nilsson (Webbansvarig 19/20)
webmaster@d-sektionen.se