Webbutskottet

Webbgruppens logga

Webbutskottet är ansvarig för funktionaliteten på sektionens hemsida och dess tjänster. Förutom att se till att nuvarande system är i drift arbetar gruppen också med utveckling av ny funktionalitet som ämnar gagna medlemmarna och sektionens verksamhet i stort.

Om det är någon funktionalitet på våra sidor som du tycker saknas eller något som inte fungerar som det ska, eller om du har frågor om utskottet, kontakta webmaster.

Våra arbetsuppgifter

Utskottet jobbar med flera projekt som har sitt gemensamma syfte i att underlätta andra utskotts arbete.

Informationssidan

Sidan du besöker just nu, d-sektionen.se, har som syfte att vara en informationskälla. Sidan är byggd med WordPress med grundläggande funktionalitet framtagen under 2014 och den började användas som primär hemsida för sektionen i slutet av mars 2015. Informationen på sidan ansvarar infoutskottet för.

Medlemsportalen

Medlemsportalen, medlem.d-sektionen.se, är sidan som från och med 2019 innehåller de medlemstjänster som kräver inloggning. Dessa tjänster är bland annat bilbokning, Netlight-låset, röstningssystemet och checkin-systemet (blipp).

Sidan är byggd med en frontend i React och en backend i Django.

Medlemsregistret

Vi ansvarar även för sektionens medlemsregister. Status om ditt sektionsmedlemskap finns på medlem.d-sektionen.se. Behöver ditt utskott uppgifter från medlemsregistret? Kontakta webmaster.

Övrigt

Vi har även några mindre projekt såsom koden bakom sektionens julkalender, infomailsystemet med mera.

Vad vi inte gör

Webbutskottet ansvarar inte för:

Olle Mineur (Webmaster 23/24)
[email protected]