Werkmästeriet

Werkmästeriet är oljan i kugghjulen, vallan på skidorna, dippen till pommetallriken och skumkronan på ölen.

Werkmästeriets uppgift är att sköta om sektionens lokaler, inventarier och fordon, så utskottens arbete kan utföras på ett effektivt, strukturerat och trevligt sätt.

Werkmästeriet har en förslagslåda i sektionsrummet “Netlight”. Där kan man lämna tips på allt möjligt som behöver förbättras på sektionen, så ser intendenten till att det kommer fram till rätt person. Det finns väldigt mycket som kan förbättras (och många projekt är på gång) så är det så att ett förslag inte fixats direkt är det troligtvis planerat, men andra projekt har fått förtur av olika anledningar. Lådan töms (oftast) på fredagar.

Just nu arbetar Werkmästeriet bl.a. med:

 • Att skapa ett system för inventering av sektionens tillgångar, tillsammans med WebbU
 • Att fixa bättre hantering av bilbokningar, tillsammans med WebbU
 • Att uppdatera rutiner för medaljer som delas ut för sektionsengagemang
 • Att flytta sektionens bokföring till Liu:s egna arkiv, tillsammans med Kassörsgruppen

Några exempel på vad Werkmästeriet gjort hittills är:

 • Att uppdatera städrutiner för sektionsrummen, finns nu på dörrarna
 • Att det alltid ska finnas gratis kaffe för sektionsmedlemmar i Netlight.
 • Sålt åvvar
 • Hanterat praktikalia på sektionsmöten
 • Uppdaterat Bilformuläret för milloggning
 • Julpyntat sektionsrummet Netlight
 • Renoverat sektionskontoret Configura, Tillsammans med Styrelsen och Configuras studentrepresentanter
 • Uppgraderat datorsystemet i sektionskontoret Configura
 • Möjliggjort för medlemmar att ta sig in i sektionsrummet Netlight via sektionshemsidan
 • Köpt in nya verktyg till sektionen, samt en vagn för transporter till och från B23
 • Flyttat sektionsförråd från A15 till B23
 • Byggt en ny övervåning i Gula Ladan på VTI (höll tidigare)

Utöver de ovan nämnda projekten och de dagliga rutinerna, som till exempel att boka salar, låna ut nycklar, laga bilen och köpa kontorsvaror, driver Werkmästeriet en hel drös mindre projekt, som diverse lagning och städning.

FAQ

 • Vem har bokat bilen klockan X?
  Se bokningssidan
 • Får vi lämna saker i Configura?
  Endast under korta perioder, fråga Intendenten först och ställ sakerna bakom skynket så de kommer undan. Kom ihåg att B23 finns.
 • Hur bokar jag en sal till mitt utskott?
  Hör av dig till Intendenten, som kan boka salar upp till 2 veckor i förväg
 • Någon har låst Netlight när det inte ska vara låst, hur kommer jag in?
  Lås upp via sektionshemsidan.
 • Jag har inga nycklar till Configura men vill lämna tillbaka nycklar, hur gör jag?
  Ta dig in i Netlight (se tidigare punkt) och lägg nyckeln i förslagslådan. Meddela vederbörande werkare (VägWerk/KraftWerk) eller Intendenten om vad du gjort.
 • Kan vi sätta loggor och flames på bilen?
  Nej. För utförligare svar: prata med Intendenten
 • B23 är jättestökigt, kan vi inte skaffa ett till förråd?
  Den här frågan ställs inte så ofta längre.
 • Vi behöver komma åt VTI men grinden är stängd, hur kommer vi in?
  Bilgrinden på VTI är öppen vardagar 07:00-17:00. Vi har ingen möjlighet att låsa upp den på andra tider, men gånggrinden går att låsa upp.
 • Finns det kaffe i Netlight?
  Kanske, du får kolla. Annars är det bara att brygga på. Kolla in kaffeguiden om du känner dig osäker. Glöm inte att skriva upp på tavlan när kaffet är bryggt.
 • Länk till bilformulär

Våra verktyg

D-sektionen har sedan förr en mycket kompetent uppsättning verktyg som utskotten kan låna. Fråga Werkmästeriet innan användning så ser vi till att werktygen lämnas ut på ett kontrollerat sätt. Undantaget är fraktvagnen som får nyttjas för transport men sedan ska återlämnas till B23 så snart som möjligt. Följande verktyg och redskap finns att tillgå (2018):

På bilden: Fotpump, cykelverktygssats inklusive insexnyckelsats och kedjebrytare, bågfil, skruvdragare med bitshållare, bitsmejsel, bitssats, hammare, fil/rasp, kniv, skiftnyckel, plåtsax, insexnyckelsats, brytbladskniv, multimeter, hylsnyckelsats, meterstockar (1 resp 2 meter), gummiklubba, vattenpass, kabeltång, borrsats, spännband, limpistol, limpatroner.
Utanför bilden finns även en såg, en hopfällbar fraktvagn som klarar 150kg, lödningskit (bokas av werk), tillbehör till skruvdragaren samt diverse bilvertyg (i bilen). I förrådet i Gula Ladan finns även spik, skruv, beslag och liknande i stora mängder.

Våra Förråd

D-sektionen har ett antal lokaler som kan användas som förråd*. Nedan följer bilder på dessa och beskrivning vad de används för.

B23

B23 ligger i B-husets källare, ingång 23. Där kan alla sektionens utskott få förvara begränsade mängder saker. B23 är vårt mest centrala och attraktiva förråd och bör därför inte fyllas upp med skrymmande saker som används sällan.

För att komma in i B23-källaren behöver man blippa sitt LiU-kort. Kontakta sektionskassören om du vill ha tillgång till B23-källaren med ditt LiU-kort.

Pappers-Pappers

På Rydsvägen 278 ligger Pappers. Pappers är egentligen 3 förråd: STABEN-Pappers, D-Group-Pappers samt Pappers-Pappers. Namnen härleder vad förråden används till. D-group och STABEN har sina förråd och sektionen delar sedan på Pappers-Pappers, som tidigare huserat gammal bokföring och arkivering. Numera uppmuntras Pappers-Pappers att bli generellt arkiv och nytt hem för saker som annars skulle ta upp för mycket plats i B23, som t.ex. åvve-lagret och gamla banderoller

Gula Ladan

Gula Ladan (ofta slarvigt kallat för ‘VTI’) är ett gult hus på VTI (som ligger på andra sidan vägen vid infarten till Mjärdevi). Bilgrinden till VTI är öppen på vardagar under de tider som står på skylten. Ibland står grinden öppen även senare, vilket INTE betyder att det är ok att köra in och ställa sig; då blir eventuellt bilen inlåst på området (gånggrinden har vi nyckel till, men inte bilgrinden). I Gula Ladan förvarar vi oömma saker, skrymmande saker, samt saker som kan skada andra saker (t.ex. skitiga eller kladdiga grejjer). Exempel på innehåll i Gula Ladan är: färg, extrahjul till bil och släp, spik, kvastar och rep. Sedan förr finns även en rejält stadig övervåning på förrådet, och en “stege” för att ta sig upp dit.

Kontaktuppgifter

Michelle Krejci (Intendent/MästerWerk) – intendent@d-sektionen.se

NätWerk: natwerk@d-sektionen.se

KraftWerk: kraftwerk@d-sektionen.se

ReningsWerk: reningswerk@d-sektionen.se


Michelle Krejci
intendent@d-sektionen.se

*Saker som inte är ett förråd: Configura