Werkmästeriet

Werkmästeriet är oljan i kugghjulen, vallan på skidorna, dippen till pommetallriken och skumkronan på ölen.

Werkmästeriets uppgift är att sköta om sektionens lokaler, inventarier och fordon, så utskottens arbete kan utföras på ett effektivt, strukturerat och trevligt sätt.

Werkmästeriet har en förslagslåda i sektionsrummet ”Netlight”. Där kan man lämna tips på allt möjligt som behöver förbättras på sektionen, så ser intendenten till att det kommer fram till rätt person. Det finns väldigt mycket som kan förbättras (och många projekt är på gång) så är det så att ett förslag inte fixats direkt är det troligtvis planerat, men andra projekt har fått förtur av olika anledningar. Lådan töms på fredagar.

Just nu arbetar Werkmästeriet bl.a. med:

 • Att tillgängliggöra sektionsrummet Netlight för alla sektionens medlemmar på ett bättre sätt
 • Att skapa ett system för inventering av sektionens tillgångar, tillsammans med WebbU
 • Att fixa bättre hantering av bilbokningar, tillsammans med WebbU
 • Att uppdatera rutiner för medaljer som delas ut för sektionsengagemang
 • Att lägga fram en proposition om att uppgradera många praktiska delar av sektionen
 • Att flytta sektionens bokföring till Liu:s egna arkiv, tillsammans med Kassörsgruppen

Några exempel på vad Werkmästeriet gjort hittills är:

 • Att uppdatera städrutiner för sektionsrummen
 • Att det alltid ska finnas gratis kaffe för sektionsmedlemmar i Netlight.
 • Sålt åvvar
 • Hanterat praktikalia på sektionsmöten
 • Uppdaterat Bilformuläret för milloggning
 • Julpyntat sektionsrummet Netlight
 • Renoverat sektionskontoret Configura, Tillsammans med Styrelsen och Configuras studentrepresentanter
 • Uppgraderat datorsystemet i sektionskontoret Configura

Utöver de ovan nämnda projekten och de dagliga rutinerna, som till exempel att boka salar, låna ut nycklar, laga bilen och köpa kontorsvaror, driver Werkmästeriet en hel drös mindre projekt, som diverse lagning och städning.

FAQ

 • Vem har bokat bilen klockan X?
  Maila vägWerk
 • Får vi lämna saker i Configura?
  Endast under korta perioder, fråga Intendenten först. Kom ihåg att A15 finns
 • Är batteriet urladdat i bilen?
  Dubbelkolla så att växelspaken står i P-läget vid start
 • Hur bokar jag en sal till mitt utskott?
  Hör av dig till Intendenten, som kan boka salar upp till 3 veckor i förväg
 • Någon har låst Netlight när det inte ska vara låst, hur kommer jag in?
  Kontakta ReningsWerk eller Intendenten, de kan öppna via webben.
 • Jag har inga nycklar till Configura men vill lämna tillbaka nycklar, hur gör jag?
  Ta dig in i Netlight (se tidigare punkt) och lägg nyckeln i förslagslådan.
 • Kan vi sätta loggor och flames på bilen?
  Nej. För utförligare svar: prata med Intendenten
 • A15 är jättestökigt, kan vi inte skaffa ett till förråd?
  Nej, problemet är inte lagringsvolym utan nyttjandegraden av de saker som förvaras. Vi jobbar på att det ska bli lättare för utskotten att hålla koll på sina saker.
 • Vi behöver komma åt VTI men grinden är stängd, hur kommer vi in?
  Bilgrinden på VTI är öppen vardagar kontorstid. Vi har ingen möjlighet att låsa upp den på andra tider, men gånggrinden kommer vi snart att kunna låsa upp. Annars är det klättring som gäller
 • Finns det kaffe i netlight?
  Kanske, du får kolla. Annars är det bara att brygga på. Hela vattenmåttet och en liten hög med kaffe i filtret efter smak. Tryck sedan igång både bryggaren och timern vid golvet.
 • Länk till bilformulär

Kontaktuppgifter

Sebastian Bångerius (Intendent/MästerWerk) – intendent@d-sektionen.se

Anna Bergström (UnderWerk) – underwerk@d-sektionen.se

Gustaf Söderholm (VägWerk) – vagwerk@d-sektionen.se

Patrik Sletmo (NätWerk) –  natwerk@d-sektionen.se

Carl Davidsson (ReningsWerk) – rumswerk@d-sektionen.se

Kristian Nilsson (Arbetsmiljöombud) – amo@d-sektionen.se

Adrian Byström (KraftWerk) – kraftwerk@d-sektionen.se

Våra Förråd

D-sektionen har ett antal lokaler som kan användas som förråd*. Nedan följer bilder på dessa och beskrivning vad de används för.

A15

A15 ligger i A-husets källare, ingång 15. Där kan alla sektionens utskott få förvara begränsade mängder saker. A15 är vårt mest centrala och attraktiva förråd och bör därför inte fyllas upp med skrymmande saker som används sällan.

Pappers-Pappers

På Rydsvägen 278 ligger Pappers. Pappers är egentligen 3 förråd: Staben-Pappers, D-Group-Pappers samt Pappers-Pappers. Namnen härleder vad förråden används till. D-group och Staben har sina förråd och sektionen delar sedan på Pappers-Pappers, som tidigare huserat gammal bokföring och arkivering. Numera uppmuntras Pappers-Pappers att bli generellt arkiv och nytt hem för saker som annars skulle ta upp för mycket plats i A15, som t.ex. Åvve-lagret och gamla banderoller

Gula Ladan

Gula Ladan (ofta slarvigt kallat för ‘VTI’) är ett gult hus på VTI (som ligger på andra sidan vägen vid infarten till Mjärdevi). I Gula Ladan förvarar vi oömma saker, skrymmande saker, samt saker som kan skada andra saker (t.ex. skitiga eller kladdiga grejjer). Exempel på innehåll i Gula Ladan är: färg, extrahjul till bil och släp, spik, kvastar och rep. En ombyggnation för att stadga upp övervåningen är planerad och kommer att ske någon gång under våren.


Sebastian Bångerius
intendent@d-sektionen.se

*Saker som inte är ett förråd: Configura