Werkmästeriet

Werkmästeriet är ett utskott som få känner till, det arbetar i det tysta och syns sällan.

De tar hand om sektionens resurser i form av materiella ting, så som sektionsbilen, sektionsrummen, alla förråd och allt i dem.

Kontaktuppgifter

Intendent/MästerWerk – intendent@d-sektionen.se
UnderWerk – underwerk@d-sektionen.se
VägWerk – vagwerk@d-sektionen.se
NätWerk – natwerk@d-sektionen.se
ReningsWerk – rumswerk@d-sektionen.se
Arbetsmiljöombud – amo@d-sektionen.se


Hampus Viken
intendent@d-sektionen.se