Werkmästeriet

Werkmästeriet är oljan i kugghjulen, vallan på skidorna, dippen till pommetallriken och skumkronan på ölen.

Werkmästeriets uppgift är att sköta om sektionens lokaler, inventarier och fordon, så utskottens arbete kan utföras på ett effektivt, strukturerat och trevligt sätt.

Werkmästeriet har en förslagslåda i sektionsrummet ”Netlight”. Där kan man lämna tips på allt möjligt som behöver förbättras på sektionen, så ser intendenten till att det kommer fram till rätt person. Det finns väldigt mycket som kan förbättras (och många projekt är på gång) så är det så att ett förslag inte fixats direkt är det troligtvis planerat, men andra projekt har fått förtur av olika anledningar. Lådan töms på fredagar.

Just nu arbetar Werkmästeriet bl.a. med:

  • Att tillgängliggöra sektionsrummet Netlight för alla sektionens medlemmar på ett bättre sätt
  • Att skapa ett system för inventering av sektionens tillgångar, tillsammans med WebbU
  • Att fixa bättre hantering av bilbokningar och körloggar
  • Att uppdatera rutiner för medaljer som delas ut för sektionsengagemang

Några exempel på vad werkmästeriet gjort hittills är:

  • Att uppdatera städrutiner för sektionsrummen
  • Att det alltid ska finnas gratis kaffe för sektionsmedlemmar i Netlight.

Utöver de ovan nämnda projekten och de dagliga rutinerna, som till exempel att boka salar, låna ut nycklar, laga bilen och köpa kontorsvaror, driver Werkmästeriet en hel drös mindre projekt, som diverse lagning och städning.

Kontaktuppgifter

Sebastian Bångerius (Intendent/MästerWerk) – intendent@d-sektionen.se

Anna Bergström (UnderWerk) – underwerk@d-sektionen.se

Gustaf Söderholm (VägWerk) – vagwerk@d-sektionen.se

Patrik Sletmo (NätWerk) –  natwerk@d-sektionen.se

Carl Davidsson (ReningsWerk) – rumswerk@d-sektionen.se

Kristian Nilsson (Arbetsmiljöombud) – amo@d-sektionen.se

Adrian Byström (KraftWerk) – kraftwerk@d-sektionen.se


Sebastian Bångerius
intendent@d-sektionen.se